Choď na obsah Choď na menu

Pod vplyvom úspechov zahraničného odboja došlo 13.7.1918 k reorganizácii Národného výboru ako najvyššej politickej reprezentácie, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri vzniku ČSR. Jeho úlohou bolo pripraviť prevzatie moci do českej polit. reprezentácie z rúk rakúskej byrokracie. Politické zloženie NV bolo stanovené na návrh A. Švehlu podľa volebného kľúča pri posledných voľbách do Ríšskej rady v r.1911. Z 38 členov bolo 10 sociálnych demokratov, 9 agrárnikov, 9 štátoprávnych demokratov, 4 českí socialisti, 4 lidovci, 1 staročech a 1 realista. Vo svojom prvom vyhlásení, uvedenom slovami „Národu československému“, sa prihlásil k cieľom česko-slovenskej zahraničnej akcie. Žiadal právo sebaurčenia v samostatnom, demokratickom štáte československom, s vlastnou správou, vo vlastnom dome a pod vlastnou zvrchovanosťou.

Činnosť NV netrvala dlho. Skončila sa 13.11.1918 prijatím zákona č.37/1918 Zb. o dočasnej ústave na jeho poslednom zasadnutí. V jeho rukách sa sústredila výkonná a zákonodarná moc. Vydal 17 zákonov a 23 nariadení, ktorými zriaďoval ústredné orgány štátnej správy a súdnictva